“WE WERKEN ZOVEEL MOGELIJK SAMEN MET PARTNERS UIT DE SOCIALE ECONOMIE”

Centrumstad Leuven vat haar regierol sociale economie niet licht op. Sylvia Mazzarese, beleidsadviseur Sociale Economie en Werk: “We proberen iedereen te inspireren en indien nodig te overtuigen van de meerwaarde om samen met de sociale economie aan de slag te gaan.”

Stad Leuven vertaalt het Vlaamse beleid rond sociale economie naar lokale projecten en subsidiedossiers. Sylvia Mazzarese: “Al die acties krijgen een plaats in ons strategisch meerjarenplan. Met een subsidiereglement van ruim 340.000 euro zorgen we bijvoorbeeld voor de financiële ondersteuning van de sociale economie en de lokale diensteneconomie.”

Zo zorgt de stad jaarlijks voor een cofinanciering van projecten die doelgroepmedewerkers aan het werk zetten bij het Fietspunt, een sociaal restaurant, een eco-ploeg en een initiatief voor buurtgerichte kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning. Ook klusprojecten in de lokale GOK-scholen (scholen voor gelijke onderwijskansen) en bij minvermogende eigenaars krijgen een financieel duwtje in de rug.

Maar het engagement gaat verder dan dat. In totaal legt stad Leuven jaarlijks zo’n miljoen euro op tafel om de sociale economie en tewerkstellingsinitiatieven te ondersteunen. “Daartegenover staat dat we jaarlijks een Vlaamse subsidie krijgen van 50.000 euro om onze regierol als centrumstad uit te voeren”, aldus Mazzarese.

Faciliteren en stimuleren

De regierol van stad Leuven is vooral faciliterend. Een concreet project waaronder de stad al sinds 2009 haar schouders zet, is de Veilingsite in de IJzerenmolenstraat in Heverlee. “Vandaag werken op het bedrijventerrein meer dan vijfhonderd mensen in de sociale economie. Daarvoor hebben we destijds de oude terreinen van de vroegere BRAVA-fruitveiling ter beschikking gesteld en de bouw van de site fors gefinancierd.”

Daarnaast wil de stad de klemtoon leggen op het stimuleren van sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Concreet contacteer ik daarvoor andere diensten om te bekijken hoe we onze overheidsopdrachten socialer kunnen maken. We nemen geen actorrol op, maar zetten in op sociaal duurzame projecten door als klant op te treden.”

“Om die boodschap en concrete voorbeelden over te brengen naar andere lokale besturen en bedrijven, werken we samen met de provincie Vlaams-Brabant, het regioteam binnen het Versterkt Streekbeleid en de andere regisseurs sociale economie. We leggen niet alleen onze middelen, maar ook onze mankracht samen.”