Communicatierichtlijnen gesteunde projecten

Ontvangt je project steun in het kader van:

* Vlaamse middelen: bv. de oproepen Sociale Economie? Dan moet je het logo ‘duurzaam ondernemen’ gebruiken in je externe communicatie.

* Europese middelen: bv. het project Digibanken of specifieke oproepen?  Dan moet je het RRF - logo van Europa gebruiken in je externe communicatie.

Communicatierichtlijnen - Steun vanuit Vlaamse middelen

Je ontvangt steun vanuit Vlaamse middelen?  Bv. vanuit de oproepen Sociale Economie?

Plaats dan het logo ‘Duurzaam ondernemen’ duidelijk zichtbaar op de homepage van je website.

Let er op dat het logo:

  • voldoende groot is
  • de tekst leesbaar is
  • prominent aanwezig is (boven de scrollijn).

Daarnaast kan je het logo gebruiken in brochures, affiches, bij events en dergelijke.

Het logo is in verschillende formaten (en kleuren) beschikbaar:

(de .eps logo's kan je meteen opslaan, voor de .jpg en .png logo's: klik met rechtermuisknop op het logo en kies "opslaan als"

Vragen over communicatierichtlijnen - Vlaamse middelen?

Mail naar duurzaam.ondernemen@vlaanderen.be 

Communicatierichtlijnen - Steun vanuit Europese middelen

Je ontvangt steun vanuit Europese middelen uit de herstel- en veerkrachtfaciliteit van de Europese unie (RRF)?  Bv. vanuit het project Digibanken of specifieke oproepen?

Volg dan zeker volgende communicatieverplichtingen !

Er is een speciaal logo om de zichtbaarheid van RRF-gefinancierde projecten te garanderen.  Plaats het logo ‘RRF’ duidelijk zichtbaar op alle communicatiedragers die gericht zijn naar het informeren van alle externe doelgroepen, de media en het grote publiek.

Gebruik het logo dus zodra je naar buiten komt met alle communicatie-acties rond:

  • Het project
  • De resultaten
  • Het promoten van het project of de resultaten

Het logo is in verschillende formaten (en kleuren) beschikbaar:
Gebruik onderstaande logo's voor projecten die 100% ondersteuning krijgen door RRF.

A. Combinatielogo (Vlaams embleem + Europees embleem):

Combinatielogo te gebruiken op een bleke achtergrond eps-formaat png-formaat
Combinatielogo te gebruiken op een donkere achtergrond eps-formaat png-formaat
Combinatielogo in zwart/wit op een bleke achtergrond eps-formaat png-formaat
Combinatielogo in zwart/wit op een donkere achtergrond eps-formaat png-formaat

B. Embleen Europese Unie - Next generation:
Enkel te gebruiken als het Vlaamse embleem al vermeld staat op de communicatie !

Vragen over communicatierichtlijnen - Europese middelen?

Mail naar communicatie.wse@vlaanderen.be