Bestuurders in de cockpit van jouw sociale onderneming

Tijdens deze 4-daagse online-opleiding gaan ze samen met jou in op alle facetten van goed bestuur. Ben je directielid of (toekomstig) bestuurder? Je leert hoe goed bestuur de toegevoegde waarde van je raad van bestuur kan versterken. Tijdens deze opleiding ontwikkel je ook vaardigheden die je helpen tot een efficiënte en professionele werking van de raad van bestuur te komen. Zo verzeker je je organisatie van een optimale en performante samenwerking tussen het management en de algemene vergadering. In een onzekere toekomst moet een organisatie kunnen rekenen op een effectieve raad van bestuur. Die ondersteunt de organisatie in tijden van crisis, maar ook daarna.

28 april 2021 - 12:00 tot 09 juni 2021 - 14:00
Online (i.f.v. de corona-situatie)
90 euro

Focus

Het accent van de opleiding ligt op de raad van bestuur als beslissingsorgaan binnen sociale ondernemingen. De focus ligt daarbij op het verwerven van kennis en inzichten en het ontwikkelen van vaardigheden. Daarnaast zullen deelnemers governancecompetenties ook in de praktijk toepassen. GUBERNA maakt namelijk gebruik van een zeer praktijkgerichte aanpak, die vertrekt vanuit de basisprincipes inzake goed bestuur en steeds rekening houdt met de recente ontwikkelingen in het domein. Tijdens iedere sessie kan je dus rekenen op een mix van theoretische kennis en een solide conceptuele basis, aangevuld met praktijkervaring en/of getuigenissen.

Hoe?

Deze opleiding steunt op een mix van concepten, aanbevelingen, best practices, praktijkgetuigenissen, ervaringsuitwisseling en casestudies. Bovendien selecteren wij voor jou gespecialiseerde, competente en ervaren sprekers. Deskundigen en ervaren governance-actoren getuigen over hun ervaring binnen elk thema.
Wij bieden deze opleiding aan onder de vorm van een vierdelige webinarreeks via zoom. De sessies zijn gezien hun onderlinge interdependentie niet-modulair.
Als onderdeel van deze sessie en om je verder op weg te helpen in jouw governance-journey stellen wij voor iedere deelnemer ook een reader ter beschikking met bijkomend waardevol materiaal waarmee je verder aan de slag kan. 

Aantal deelnemers

Om de doelstellingen, die hierboven werden toegelicht, te verwezenlijken, hechten wij veel waarde aan interactiviteit en de uitwisseling van ervaringen onder peers. Daarom verkiezen wij een beperkte groep van maximaal 20 deelnemers. Dit garandeert een grote interactiviteit en levendige debatten tussen de sprekers en de deelnemers.

Doelpubliek

Deze reeks is expliciet gericht op personen actief in sociale ondernemingen.

Programma

Dag 1, woensdag 28 april
12:00 - 14:00 "Governance ABC" Door Liesbeth De Ridder, Krista Vandenborre
Dag 2, woensdag 12 mei
12:00 - 14:00 De organisatie van de raad van bestuur Door Liesbeth De Ridder, Pegie Leys
Dag 3, woensdag 26 mei
12:00 - 14:00 Het betrekken van en rekening houden met stakeholders bij het besluitvormingsproces Door Ewout Görtz, Anne Van Autreve, Frederik Lecok
Dag 4, woensdag 9 juni
12:00 - 14:00 Dilemma's in de praktijk van het bestuur Door Abigail Levrau, Saartje Verbeke

Over de sprekers

 1. Abigail Levrau

  Prof. dr. Abigail Levrau is Knowledge & Research Officer en lid van het Executive Committee van GUBERNA. Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring opgebouwd in corporate governance en publiceerde hierover verschillende artikels. In 2007 behaalde ze haar doctoraat met een scriptie over ‘board effectiveness’ (doeltreffendheid van de raad van bestuur). Gezien haar academische achtergrond superviseert ze momenteel de verschillende onderzoeksprojecten van GUBERNA. Bovendien is ze een belangrijke schakel bij evaluaties van raden van bestuur. Ze speelt ook een grote rol bij de ontwikkeling van de opleidingsportefeuille en geeft regelmatig lezingen over governance en raden van bestuur. Daarnaast is ze gastprofessor aan de Universiteit Gent en Mathias Corvinus Collegium (Hongarije). Ze treedt eveneens op als onafhankelijk bestuurder.
   
 2. Anne Van Autreve

  Anne Van Autreve heeft heel veel verschillende bestuurservaringen en vertegenwoordigt momenteel o.a. een stakeholder bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.
   
 3. Ewout Görtz

  Ewout is medeverantwoordelijk voor de Centra Public Governance en Social Governance binnen GUBERNA. Hij volgt trends en regelgeving op binnen deze sectoren om relevante opleidingen en events mee vorm te geven en op te zetten. Dit met als missie om overheids- en non-profit organisaties bewust te maken van het belang van kwaliteitsvol goed bestuur.
   
 4. Frederik Lecok

  Frederik Lecok is werkzaam bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde
  .
 5. Krista Vandenborre

  Krista Vandenborre is voorzitter van Artsen Zonder Vakantie vzw.
   
 6. Liesbeth De Ridder

  Als bestuurder van de strategische pijler ‘Reach’ van GUBERNA was Liesbeth de voorbije 20 jaar verantwoordelijk voor het ledennetwerk van GUBERNA en het platform van de CEO’s en voorzitters. Ze heeft dus een goed inzicht in de behoeften en uitdagingen op het vlak van governance bij verschillende soorten bedrijven. Daarnaast heeft Liesbeth heel wat ervaring met de evaluatie van de raden van bestuur van zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde ondernemingen. Bovendien is ze docente bij de Board Effectiveness programma’s van GUBERNA (NL-FR).
   
 7. Pegie Leys

  Pegie Leys staat aan het hoofd van de juridische dienst van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Ze leidt ook de dienst ‘Competition & Club Service’, die clubs adviseert over de bondsregels.
   
 8. Saartje Verbeke

  Prof. dr. Saartje Verbeke startte in maart 2019 bij GUBERNA als Lifelong Learning Manager en lid van het Management Commitee. Ze is verantwoordelijk voor de uitbouw en kwaliteitsgarantie van de basisopleidingsmodules en in-house opleidingen van GUBERNA, en de continue ontwikkeling en vernieuwing van het opleidingsaanbod. Dit doet ze op basis van onderzoek naar nieuwe trends en evoluties binnen zowel corporate governance als lifelong learning research.

meer info

 02 739 10 71

 info@verso-net.be