Neem deel aan het Single Market Forum sociale economie

De sociale economie en het sociaal ondernemerschap zijn al lang een drijvende kracht achter inclusiviteit en duurzaamheid in onze samenlevingen. Die ondernemingen, met hun specifieke behoeften, hebben bijzondere aandacht en specifieke beleidsinitiatieven van de overheid nodig, om hen een betere toegang tot markten en financiering te bieden en hun groei en hun vermogen te ondersteunen om banen en innovatie te creëren. Sociale ondernemingen kunnen inderdaad een beslissende rol spelen om de doelstellingen van de Europese Green Deal na te streven of de doelstellingen van duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties om te zetten.

09 maart 2021 - 09:00 tot 16:00
Online (i.f.v. de corona-situatie)

Inschrijven kan nog tot en met 26 februari.

 

Het Single Market Forum biedt immers de mogelijkheid om het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en de overheden rond dezelfde tafel te brengen om het verleden en toekomstig beleid te bespreken, goede praktijken uit te wisselen en nieuwe denkpistes over de tenuitvoerlegging van de interne markt naar voren te brengen.

Deze ruimte voor dialoog is van fundamenteel belang voor de sector, namelijk met het oog op het toekomstige Europese actieplan voor de sociale economie dat in 2021 door de Europese Commissie zal worden gepubliceerd. Bovendien versnelt de context van de gezondheids-, economische, sociale en milieucrisis die Covid-19 gecreëerd heeft onze behoefte om onze prioriteiten, onze manier van leven en onze manier van consumeren te herzien, om morgen een economie tot stand te brengen die echt werkt voor de mensen. Sociale ondernemingen zijn in staat de door de crisis veroorzaakte schade te beperken en de uitweg uit de crisis te vergemakkelijken, dankzij hun modellen die beter geschikt zijn om de collectieve uitdagingen aan te gaan.

Inhoud van de dag

De discussiedag begint met een plenaire vergadering in de ochtend. Hierbij zal enerzijds de kwestie van de erkenning en accreditatie van sociale ondernemingen aan de orde komen. De perceptie van het publiek en de overheden ten opzichte van die ondernemingen is inderdaad van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat dit thema de nodige zichtbaarheid en steun krijgt. Anderzijds zal het rondetafelgesprek de kwestie van de toegang tot financiering en steun (overheidssteun, begeleiding en advies, enz.) voor die ondernemingen aan de orde stellen. Hoewel hun positieve maatschappelijke impact is aangetoond, is het voor hen vaak moeilijk om te genieten van de mogelijkheden die meer traditionele ondernemingen worden geboden.

In de namiddag zal het Single Market Forum worden voortgezet met drie gelijktijdige workshops over specifieke thema's:

  • De meting, beoordeling en valorisatie door de ondernemingen van de sociale economie van hun impact, zowel met betrekking tot hun intern beheer als hun relaties met externe actoren (economische partners, overheden, enz.).

  • De samenwerking tussen de actoren van de sociale economie en de traditionele economie, met name uit het oogpunt van regionale en lokale partnerschappen.

  • De uitdagingen van het democratisch bestuur binnen de ondernemingen, een van de belangrijkste kenmerken van de sociale ondernemingen en een potentiële goede praktijk voor de rest van de economie.

programma

09:00

Inleidende zitting – ministeriële toespraak

Moderator van de dag:

  • Didier Kinet, Directeur-generaal, Algemene Directie Kmo-beleid van de FOD Economie en SME Envoy voor België.

  • Margareta Vermeylen, algemeen adviseur, Algemene Directie Kmo-beleid, FOD Economie

10:00

Presentatie van de platform Belgium Impact

  • Spreker: Drs. Philippe Eiselein, Coördinator, Belgium Impact ; PhD Candidate & Research Assistant, Vrije Universiteit Brussel.

10:15

Rondetafeldebat

Thema: Beoordeling en verbetering van het ecosysteem voor sociale economie en sociaal ondernemerschap

  • Moderator : Drs. Philippe Eiselein, Coördinator, Belgium Impact ; PhD Candidate & Research Assistant, Vrije Universiteit Brussel.

12h30 - 14h00

Lunch

14:00

Verloop van de gelijktijdige workshops

Workshop 1 (Waals Gewest)

Titel: Meting, beoordeling en valorisatie van impact: welke impact op de onderneming, haar belanghebbenden en het nastreven van haar doelstellingen?

  • Moderator : Catherine Bolly, , projectmedewerker bij ConcertES, het overlegplatform van organisaties van sociale economie in Franstalig België.

Workshop 2 (Vlaams Gewest)

Titel: De kracht van samenwerken is winst voor iedereen! Hoe kunnen we in tijden van COVID-19 bruggen bouwen tussen de sociale ondernemers en de reguliere economie en samen op zoek gaan naar duurzame oplossingen?

  • Moderator : Veerle Moens, , Afdelingshoofd Sociale Economie en Werkbaar Werk bij het Departement Werk en Sociale Economie – Vlaams Gewest.

Workshop 3 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Titel: De uitdagingen van democratisch ondernemingsbestuur

  • Moderator : Sabrina Nisen, , Coördinator van CoopCity, Centrum voor Sociaal en Coöperatief Ondernemerschap in Brussel

Download hier het programma.

Bruikbare informatie

Het event wordt georganiseerd in de vorm van een Webinar dat toegankelijk is via Zoom. Er wordt gezorgd voor een simultane vertaling naar het Frans en het Nederlands.

Download hier Zoom gebruikershandleiding